Odsłony: 14582

Właściwość ogólna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach, ul. Mariacka 37/5A zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769, który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach obejmującej teren następujących dzielnic miasta Katowice:

  • Centrum
  • Dąb
  • Załęże
  • Ligota - Panewniki
  • Brynów - Załęska Hałda
  • Wełnowiec - Józefowiec
  • Os. Tysiąclecia
  • Os. Witosa
  • Os. Kokociniec
  • Os. Koszutka

Właściwość z wyboru

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Sławomir Michalik na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".

Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769)